in

Tri vrste uspjeha na Sudnjem danu spomenute u Kur’anu

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Postoje tri vrste uspjeha na Sudnjem danu koje se spominju u Časnom Kur'anu:

El-fevzul-mubin – očiti (jasni) uspjeh.

El-fevzul-kebir – veliki uspjeh.

El-fevzul-‘azim – ogromni (veličanstveni) uspjeh.

Koja je razlika između ovih vrsta uspjeha?

Spominjući očiti uspjeh (el-fevzul-mubin), Uzvišeni Allah je objavio: ”Reci: ‘Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu.’ A onaj ko toga dana bude pošteđen, On mu se smilovao, i to je očiti uspjeh” (وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ). (El-En'am, 16.) 

Dakle, očiti ili jasni uspjeh znači samo da izbjegneš kaznu i da budeš spašen džehennemske vatre. Ovdje se ne spominje Džennet, pa je izbavljenje od džehennemske vatre očiti uspjeh i pobjeda.

Govoreći o velikom uspjehu (el-fevzul-kebir), Uzvišeni Allah, rekao je: ”A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći a to će veliki uspjeh biti” (ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ). (El-Burudž, 11.)

Veliki uspjeh (el-fevzul-kebir) je ulazak u Džennet. Međutim, ovdje nije spomenut vječni boravak u Džennetu, niti je opisan stepen blaženstva i užitka u njemu.

A što se tiče treće vrste uspjeha na Sudnjem danu, to je ogromni ili veličanstveni uspjeh (el-fevzul-‘azim), kao što se navodi u ajetima: ”Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu – On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veličanstveni.” (وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (En-Nisa’, 13.)

Zatim: ”Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh ogromni biti!” (Et-Tevba, 72.)

U prvom ajetu se spominje Džennet i njegova vječnost, a u drugom ajetu, tj., u ajetu iz sure Et-Tevba, spominje se vječni Džennet i opisane su njegove nastambe (dvorci) i Allahovo zadovoljstvo stanovnicima Dženneta.

Molimo Uzvišenog i Milostivog Allaha da nas, naše roditelje, djecu, rodbinu i sve muslimane i muslimanke, obraduje veličanstvenim uspjehom (el-fevzul-‘azim) na Sudnjem danu. Amin! 

Report

Šta misliš o ovome?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Written by sandzaklive

Poništen zakon RS-a o imovini

Beograđanki policajac menjao gumu na automobilu