SANDŽAK JE U PERIODU OD 1941. DO 1945. GODINE IMAO SVOJE POSEBNO PARTIJSKO I VOJNO RUKOVODSTVO

Sandžak je još od jeseni 1939. godine imao svoj Oblasni komitet KPJ za Sandžak na čijem čelu je bio Rifat Burdžović Tršo. Ovo najviše partijsko rukovodstvo Sandžaka je u početku bilo simbolično organizaciono vezano za Pokrajinski komitet KPJ Crne Gore, Boke i Sandžaka. Od sredine septembra 1941. godine Oblasni komititet KPJ za Sandžak se potpuno … Nastavi čitati SANDŽAK JE U PERIODU OD 1941. DO 1945. GODINE IMAO SVOJE POSEBNO PARTIJSKO I VOJNO RUKOVODSTVO More