in

SANDŽAK JE U PERIODU OD 1941. DO 1945. GODINE IMAO SVOJE POSEBNO PARTIJSKO I VOJNO RUKOVODSTVO

Sandžak je još od jeseni 1939. godine imao svoj Oblasni komitet KPJ za Sandžak na čijem čelu je bio Rifat Burdžović Tršo. Ovo najviše partijsko rukovodstvo Sandžaka je u početku bilo simbolično organizaciono vezano za Pokrajinski komitet KPJ Crne Gore, Boke i Sandžaka.

Od sredine septembra 1941. godine Oblasni komititet KPJ za Sandžak se potpuno osamostalio od Pokrajinskog komitita KPJ za Crnu Goru i Boku i bio je pod direktnom nadležnošću Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije.

Pošto je od sredine 1943. godine obnovljena cjelokupna partijska i vojna infrastruktura u Sandžaku od tada će na čelu Oblasnog komiteta KPJ biti Vojo Leković jer su Rifata Burdžovića Trša ubili četnici u saradnji sa nekim partizanskim rukovodiocima kod Grujića jame u blizini sela Trnova kod Mrkonjić grada u noći između 2. i 3. oktobra 1942. godine.
Nažalost, 26-27. marta 1945. godine u Novom Pazaru je održana Oblasna konferencija KPJ za Sandžak na kojoj su podržana nepravedna i po Sandžak tragična i pogubna opredjeljenja AVNOJ-a o ukidanju posebne federalne ili autonomne jedinice Sandžak i donešena je odluka o prestanku postojanja i rada ovog partijskog organa i osnivanju Okružnog Komiteta KPJ za Novopazarski okrug, koji je obuhvatao teritoriju 6 današnjih sandžačkih općina u okviru Republike Srbije.

Sandžak je imao i svoju posebnu autonomnu vojnu komandu koja je bila direktno potčinjena Vrhovnom štabu NOV i POJ.
Samo devet dana nakon što je 26. septembra 1941. godine održano savjetovanje u Stolicama, na kojem je donijeta odluka o formiranju glavnih štabova NOP odreda po pokrajinama (“nacionalni štabovi’’), formiran je 05. oktobra 1941. godine Glavni štab NOP odreda za Sandžak (19 dana prije nego je to urađeno u Crnoj Gori i Boki – 24. oktobra). Na čelu Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak bio je Vladimir Knežević Volođa kojeg siu četnici iste noći i na istom mjestu ubili zajedno sa Tršom.

Sredinom 1943. godine Glavni štab za Sandžak je obnovljen, a raspušten je i rasformiran također krajem marta 1945. godine, kada je uništena budućnost Sandžaka.
Esad Rahić
Na slici veliki sinovi Sandžaka, nepokolebljivi borci za poseban status Sandžaka i narodni heroji: Rifat Burdžović Tršo i Vladimir Knežević Volođa.

Слика може припадати 1 особа

Report

Šta misliš o ovome?

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Written by sandzaklive

Sandžački muftija čestitao Dan Sandžaka

USKORO ZAVRŠETAK NOVOG PUTA: Od Braćaka do Ljeskove za 9 minuta