Kategorija pregledavanja

SciTech

Ukoliko hardver posmatramo kao telo računara, onda bismo slikovito za softver ( engl. software ) mogli da kažemo da je srce računara.